Land en beeld privacy statement

Inleiding
Land en Beeld  is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van relaties en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt  Land en Beeld gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief, een workshop bezoekt of gebruik maakt van een van onze andere activiteiten of anderszins contact heeft met ons.
Land en Beeld  gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van eventuele gesloten overeenkomsten, dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om relaties op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als te  informeren over ontwikkelingen rondom Land en Beeld. Indien u geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Klikgedrag en IP-adres
Op de website van Land en Beeld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.  Om dit te kunnen doen maken wij ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit  IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

Wijzigingen
Land en Beeld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. C

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 7 mei 2014