Disclaimer

Hoewel de op deze website getoonde informatie door Land en Beeld  met zorg wordt samengesteld, kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze website kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Land en Beeld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed vertonen van de site. Ook zijn we niet aansprakelijk
voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Land en Beeld  behoudt  alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s en beeldmateriaal.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.